top of page

SIFIR ATIK VE ATIK İŞLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 • Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde Covid-19 Tedbirlerine İlişkin 2020/12 Genelgesi2020/12

 • Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar07.02.2020 tarihli ve 34658 sayılı Olur

 • Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar29.06.2020 tarihli ve 132882 sayılı Olur

 • Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar23.07.2020 tarihli ve 155226 sayılı Olur

 • Akümülatör Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar29.06.2020 tarihli ve 132858 sayılı Olur

 • Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar29.06.2020 tarihli ve 132871 sayılı Olur

 • Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe İlişkin Genelge2010/16

 • Düzenli Depolama Tesisi Uygulama Projeleri Hazırlanmasına İlişkin Genelge - Ek-12018/15

 • Düzenli Depolama Tesisleri Denetim Talimatnamesi2011/13

 • Entegre Atık Yönetim Planı Genelgesi2010/09

 • Gereksiz Kırtasiye Kullanımının Önlenmesine İlişkin Genelge2012/13

 • Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yetki Devri2008/6

 • Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü2004/5

 • Katı Atık Bertaraf Tesisleri İş Termin Plânı Hakkında Genelge2006/14

 • Katı Atık Bertaraf ve Ön İşlem Tesisleri Proje Onayı Genelgesi2011/12

 • Katı Atık Genelgesi2004/7

 • Katı Atık Genelgesi2003/8

 • Katı Atık Karakterizasyonu ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri Bilgi Güncellemesi2007/10

 • Maden Atıklarının Düzenli Depolanması ve Diğer Düzenli Depolama Tesislerinin Teknik Düzenlemesine İlişkin Genelge2011/12

 • Orman Sayılan Alanlarda Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesislerine Verilecek İzinlere İliskin Genelge2011/10

 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Eğitim Programları Genelgesi2018/8

 • Tıbbi Atıkların Yönetimine İlişkin Genelgelerin İptal Edilmesi Hakkında Genelge2018/7

 • Ambalaj Atıkları Yönetimi Usul ve Esasları22.10.2012 tarih ve B.09.0.ÇYG.0.10.04-145.07-12444 sayılı Olur

 • Mahallli İdareler Seçimleri

 • 2014/01

 • 04 Mayıs 2015 tarih ve 5993 sayılı Bakan Oluru ile “Yetkilendirme Usul ve Esasları” 2015/5993

 • Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 31.12.2019 tarihli ve 311222 sayılı Olur

DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

 

SU VE TOPRAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE UYUM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

bottom of page