top of page
 • 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen sigorta primi teşviki

 • Ücretsiz İzinli Sigortalının Sağlık Yardımları Hakkında Genelge Yayımlandı

 • Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

 • Yabancı Ülkelerdeki Rücu Alacaklarının Takibi Hakkında Genelge

 • Sigorta Primi Teşvikine İlişkin Genelge

 • İşyeri Hekimi Yetkilendirilmesine İlişkin 2009/71 sayılı Genelge

 • 18-29 Yaş Aralığında Olan Erkek Ve 18 Yaşından Büyük Kadın Sigortalılardan Yeni İşe Alınanlara İlişkin İşveren Hissesi Sigorta Prim Teşviki Hakkında 2009/52 sayılı Genelge

 • Sigortalılık İşlemleri Hakkında 2009/37Genelge

 • Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prim Oranı İşveren Hissesinden Beş Puanlık İndirim Hakkında Genelge

 • Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi İle İlgili 2009/21 Sayılı Genelge

 • Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi İle İlgili 2008/85 Sayılı Genelge

 • Özürlü Sigortalıların İstihdamına İlişkin İşveren Hissesi Prim Teşviki Hakkında 2008/77 sayılı Genelge

 • 18-29 Yaş Aralığında Olan Erkek Ve 18 Yaşından Büyük Kadın Sigortalılardan Yeni İşe Alınanlara İlişkin İşveren Hissesi Sigorta Prim Teşviki Hakkında 2008/73 sayılı Genelge

 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı Vakalarının Çalışma Bölge Müdürlüklerine İntikal Ettirilmesi Konulu 2011/57 sayılı Genelge

 • 2011/58 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapan 2011/64 Sayılı Genelge

 • Sosyal Güvenlik Verilerine Ait Bazı Sorgulamaların Kurum İnternet Sitesinde Yapılabilmesine İlişkin Duyuru

 • Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik konulu 2012-16 sayılı Genelge 

 • Tamamlayıcı veya Destekleyici Sağlık Sigortası Uygulamaları

bottom of page