top of page

Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim verilmesi, önlem alma süreçlerinin en önemli parçalarından birini oluşturmaktadır. 6331 sayılı Kanunun 17. maddesine göre, İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Tüm akademik ve idari personeli kapsayacak olan eğitim sağlama sorumluluğu çerçevesinde uygulanacaktır. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilecektir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenecek, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanacaktır.

Genel Konular

 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler

 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları

 • İşyeri temizliği ve düzeni

 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

Sağlık Konuları

 • Meslek Hastalıklarının sebepleri

 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması

 • Biyolojik ve sosyal risk etmenleri

 • İlkyardım

 • Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkileri

Teknik Konular

 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri

 • Elle kaldırma ve taşıma

 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma

 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı

 • Ekranlı araçlarla çalışma

 • Elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri

 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

 • Güvenlik ve sağlık işaretleri

 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı

 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü

 • Tahliye ve kurtarma

Diğer Konular

İşçinin yaptığı işe özel yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskler etmenleri ve benzeri konulardan oluşmaktadır.

bottom of page