top of page
Ara

Akü Şarj Alanı

Güncelleme tarihi: 24 Nis

Akü şarj alanları malesef en son düşünülen konudur, akülü forklift, tow truck, reach truck vb. transfer araçları tesislere alınır...! Sonrasında yeri neresi olsun ??? fikri ile asıl işin önemli olan kısmı başlar.

Akü şarj alanı belirlemede ilk akla iş güvenliği yönünden riskleri ortadan kaldıracak,

mevzuata uygun bir alan oluşturmaktır ve bu amaçla kaynaklara bakılır google alt üst edilir ancak direkt iş güvenliği kanun ve yönetmeliklerinde hiç bir şey bulunamaz.

Amerikan OSHA standartlarında bu hususlar detaylı olarak belirtilmiştir, yazı altında standart linkine ulaşabilirsiniz.

İptal edilen iş güvenliği tüzüğünde kabaca olsada bazı husulara değinilmiştir.


Akülü forklift ve Akülü liftlerde kullanılan aküler "Traksiyoner" aküdür.

Traksiyoner aküler, hareketli araçlarda kullanılan bir akü çeşididir. Araç cinslerine ve kullanım amacına bağlı olarak akü çeşitleri değişmektedir.


Bu yazımızda mevcut durumda konunun geçtiği yasal mevzuatlarıda belirterek ideal akü şarj alanı nasıl olmalıdırdan bahsedeceğiz
1- Şarj alanı yeri belirleme -Layout seçimi


 • Akü şarj alanı direkt üretim sahası içerisinde olmamalıdır,

 • İnsan yoğunluğundan uzak bir alan tercih edilmelidir.

 • Kimyasal depolama alanlarına bitişik veya içinde bir alan oluşturulmamalıdır.

 • Araç trafiğinin yoğun olmadığı bir yer olmalıdır. (Dış alan seçiminde servis geçiş-bekleme yerleri - Lojistik alanları tır manevra geçiş yerleri vb. gibi )

 • Neden gerekli ? : Akünün patlaması olasılığı düşünülerek zararı en aza indirmek amaçlı öncelikli insan yoğunluğundan ve makina -ekipman yoğunluğundan uzak bir alan tercih edilmelidir.


2- Şarj alanı yapısal özellikleri


 • Seçilen alan hava muhalefetlerinden etkilenmeyecek şekilde olmalıdır.

 • Don yapma tehlikesi olmayan bir alan belirlemeli, kesinlikle ilave bir sıstıcı ile ortam ısısı don seviyesi üzerine getirilmeye çalışılmamalıdır.

 • Sıcaklık değişmelerinin etkisinden uzak bulundurulmalıdır.

 • Dış yada iç ortamda kurulacak olsun akü şarj alanları mutlaka tecrit edilmelidr.

 • Şarj alanı yanmaz malzemeler seçilerek oluşturlmalıdır.

 • Panel kullanımında, sandiviç panel arası malzemenin yanmaz taş yünü olmasına dikkat edilmelidir.

 • Aydınlatma armatürü olarak bu yerlerde akkor telli lamba ve su geçirmez tip armatür kullanılmalı, kıvılcım yapabilen kollektörlü vantilatörler kullanılmamalıdır.

 • Anahtar, priz vb. gibi işletme sırasında alevlenmeye sebep olabilecek, kıvılcım çıkaran elektrik araçları akümülatör odalarının dışarısına konulmalıdır veya

 • Oda zemini düz olmalıdır.

 • Zemin asite dayanıklı epoksi vb. bir malzeme ile izole edilmelidir.

 • Beton duvarlı yapılarda asite dayanıklı epoksi vb. bir malzeme ile boyanmalıdır-kaplanmalıdır.

 • Aküler direkt zemine temas etmemelidir.

 • Redresörler akülerle aynı sehpa üzerine konulmamalıdır.

 • Redresör sehpaları yalıtkan malzeme ile kaplanmalıdır.

 • Pencere, kapı vb. ile havalandırma için gerekli hava sağlanamazsa, akümülatör tesislerinin büyüklüğüne göre kıvılcım yapmayan vantilatör, havalandırma boruları ya da kanalları vb. gibi yapay havalandırma düzenleri kullanılmalıdır.

 • Neden gerekli ?: Yüksek sıcaklık farklılıkları ve şiddetli rüzgar gibi hava maruziyetinin söz konusu olduğu açık alanlar akülerin patlama risklerini artırmakta ve akü ömrüne olumsuz yönde etki etmektedir. Aküler özelikkle şarj esnasında Hidrojen Gazı salınımı yaparlar, Kurşun asitli endüstriyel aküler şarj durumunda Hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Bu sebepten akü şarj odaları havalandırması ve kullanılan ekipmanların tam yalıtkan ve kıvılcım yapmayan (exproof) özellikte olması hayati önem taşımaktadır. Patlama sınırı havadaki hidrojen oranı %4 ile %72 aralığındadır. Bu sebepten akü şarj odalarındaki havalandırma sistemi sayesinde sürekli uygun miktarda taze hava ile ortam havasında değişim sağlanmalıdır. Patlama riskini en aza indirmek için havadaki hidrojen oranı%1 ‘in altında tutulmalıdır.

3-Diğer tedbirler


 • İş güvenliği uyarı tabelaları alan girişinde ve içinde olmalıdır,

 • Alan içinde göz duşu istasyonu olmalıdır.

 • Alan içinde ve dışında uygun yangın söndürme cihazı olmalıdır.

 • Mümkünse akü saf su dolumu için otomatik su dolum sistemi kurulmalıdır, bu sayede tek tek kapaklar açılmadan akü suyunun otomatik dolumu sağlanmış olacaktır.
>>>>>>>>>YouTube Kanalımızı ziyaret ederek abone olmayı unutmayınız


ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ >

Akümülatörler ve bulunduğu yerlerin havalandırılması

Madde 30- Akümülatörlerin kullanılması gerektiğinde bakım gerektirmeyen veya kuru tip aküler olması zorunludur. Akülerin kapasiteleri, besledikleri tüketicilere işletmenin gereği olan süre kadar yetebilecek şekilde olmalıdır.

Kuru tip akülerin kullanıldığı yerlerde havalandırma için ek bir önlem alınmasına gerek yoktur ve ayrıca akü odası bulundurulması gerekmez. Mevcut kurşun asit akümülatörlerin ömürleri tamamlandığında yerlerine bakım gerektirmeyen veya kuru tip aküler tesis edilmelidir.

Kurşun - asitli akümülatör odalarının özellikleri

Madde 31- Kurşun - asitli akümülatör odaları kuru havalı, serin, sarsıntısız olmalı ve olabildiğince sıcaklık değişmelerinin etkisinden uzak bulundurulmalıdır. Akümülatörler çok yüksek ya da alçak ortam sıcaklıklarına karşı korunmalıdır.

Kurşun - asitli akümülatör odaları olabildiğince don tehlikesinden uzak olmalı, ısıtma gereği duyulmamalıdır. Kurşun - asitli akümülatör odaları hiç bir şekilde açık ateş ya da kızarmış cisimlerle ısıtılmamalıdır.

Kurşun - asitli akümülatör birimlerinin birbirinden farklı biçimde ısınmaları da önlenmelidir. Dışarıdan kolayca ulaşılabilen, örneğin insanların gelip geçtiği yollara açık olan akümülatör odalarının pencereleri sık örgülü tel kafes ya da telli camla korunmalıdır.

Kurşun - asitli akümülatör odalarında kapılar ve pencereler dışarıya doğru açılmalıdır. Kapılar, pencere çerçeveleri, duvarlar, tavanlar akümülatör yerleştirilen döşeme ve düzlükler elektrolit etkisine karşı dayanıklı olmalıdır. Gerektiğinde bu etkiye karşı koruyucu boyalar kullanılmalıdır.

Kurşun - asitli akümülatör odalarındaki elektrik tesisleri için nemli ve benzeri yerlere ilişkin iletken, kablo ve elektrik işletme gereçleri kullanılmalıdır. Bu yerlerde akkor telli lamba ve su geçirmez tip armatür kullanılmalı, kıvılcım yapabilen kollektörlü vantilatörler kullanılmamalıdır.

Anahtar, priz vb. gibi işletme sırasında alevlenmeye sebep olabilecek, kıvılcım çıkaran elektrik araçları akümülatör odalarının dışarısına konulmalıdır.

Kurşun - asitli akümülatör odalarında amonyak gibi zararlı gazlar bulundurulmamalıdır.

Kurşun - asitli akümülatör bataryası için gerekli gereçlerin konacağı bitişik bir bölme olmalı ve burada lavabo bulunmalıdır.

Akümülatörlerin bulunduğu yerler tercihen doğal havalandırmanın yeterli olabileceği biçimde yapılmalıdır.

Pencere, kapı vb. ile havalandırma için gerekli hava sağlanamazsa, akümülatör tesislerinin büyüklüğüne göre kıvılcım yapmayan vantilatör, havalandırma boruları ya da kanalları vb. gibi yapay havalandırma düzenleri kullanılmalıdır. Bu boru ve kanallar elektrolit etkisine karşı dayanıklı olmalı, duman bacalarına ya da ateşli (ocak, vb.) yerlere açık olmamalıdır.Akümülatör bataryalarının yerleştirilmesi

Madde 32- Bataryalar, kolayca ulaşabilecek ve denetlenebilecek biçimde yerleştirilmelidir. Yerleştirme konusunda havalandırma durumu da dikkate alınmalıdır.

Bataryalar bir ya da birkaç katlı raflar üzerine yerleştirilirse, gerekli çalışmaların yapılabilmesi için aralarında uygun açıklıklar bırakılmalıdır.

Her batarya birimi toprağa ve yere karşı yalıtılmalıdır. Kurşun – asitli akülerin tespit edildiği yalıtkan gereçler elektrolitlere dayanıklı olmalıdır.

Kurşun - asitli bataryalar aşağıdaki gibi yerleştirilebilir:

- Taş, tuğla ya da betondan yapılmış döşeme ya da düz yerlere konulan elektrolitlere dayanıklı yalıtkanlar üzerine,

- Raflar üzerine. Bu durumda raflar elektrolit etkilerine karşı dayanıklı olmalıdır. Rafların altındaki yerler de temizlenebilmelidir. Akümülatör tesislerinde geçit genişlikleri Madde 35-b/1'de açıklanan büyüklükte olmalıdır. Bu geçitlerin tavan yüksekliği 2 m'den az olmamalıdır.

Akümülatör bağlantı iletkenleri

Madde 33- Kurşun - asitli akümülatör odalarında ayrı kümeler arasında ya da pano ile oda arasındaki bağlantılar, elektrolit etkilere dayanıklı yalıtılmış iletkenlerle ya da kablolarla yapılmalıdır.

Akümülatör bataryalı tesislerin d.a. kısmında gerilim her iki kutupta da kesilerek ayrılmalıdır.

Görevlilerin korunması

Madde 34- Mevcut Kurşun - asitli akümülatör işletmesinin tehlikesine karşı görevlilerin dikkatli olmaları sağlanmalı ve bu görevlileri tehlikelerden korumak için aşağıdaki önlemler alınmalıdır:

1) Kibrit - çakmak dahil ateş yakılmamalıdır,

2) Kıvılcım çıkaracak aletler kullanılmamalıdır,

3) Cep telefonları kapatılmalıdır,

4) Asit ve/veya asitli suyla temas edildiğinde, hemen temas eden uzuvlar temiz su ile yıkanmalıdır,

5) İçeride birikmiş gaz varsa mahal hemen terk edilmelidir,

6) Genel ve özel iş güvenliği tavsiyelerine uyulmalıdır.*İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ (İPTAL EDİLDİ)

Madde 285 – Sabit akümülatör tesisleri, tabanı aside dayanıklı malzemeden yapılmış, iyi havalandırılmış ve özel olarak yapılmış odalarda veya hücrelerde bulundurulacaktır.

Madde 286 – Akümülatör bataryalarının kutuları; cam, sert kauçuk veya benzeri akım geçirmeyen maddelerden yapılmış olacak ve bunlar, akım geçirmeyen sağlam ayaklar üzerine oturtulacaktır.

Madde 287 – Akümülatör bataryaları, kullanıldıkları işe uygun şekilde kapatılacak veya korunacak ve gaz çıkarmalarına karşı gereken otomatik tertibatalınmış olacaktır.

Madde 288 – Akümülatör odalarına sağlanacak suni ışık yalnız akkor flamanlı elektrik ampulleri vasıtasiyla yapılacaktır. Bu gibi yerlere açık alevli vasıtalarla girilmesi ve buralarda sigara içilmesi yasaktır.

Madde 289 – Akümülatör bataryaları tesisi gerektiğinde bütün kutuplarda kesilecek şekilde yapılacaktır.

Madde 290 – Akümülatör bataryalarının asitleri değiştirilirken işçiler gözlük, önlük, lastik eldiven ve benzeri kişisel koruyucular kullanacaklardır.


Konu ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşarak ,sizlere tecrübelerimiz ışında yasal mevzuatlar doğrultusunda geri dönüş yapmak yardımcı olmak isteriz....


"ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
https://www.osha.gov/laws-regs/standardinterpretations/2001-09-2512.474 görüntüleme1 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

1 комментарий


Murat E
Murat E
23 сент. 2022 г.

tebrik ederim hiçbir yerde bulamadığım bilgileri paylaşmışsınız elinize sağlık

Лайк
bottom of page