top of page
Ara

İş Güvenliği Kültürünü Oluşturmak & Geliştirmek


Bir şirketin iş güvenliği alt yapısı o şirketin dünden bugüne geldiği süre boyunca iş güvenliği hikayesinin özeti niteliğindedir,

Bu özet o işletmeye ait iş güvenliği kültürü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Peki iş güvenliği kültürüne etki eden olumlu veya olumsuz faktörler nelerdir , iş güvenliği kültürü neden önemlidir , iş güvenliği kültürü nasıl geliştirilebilir ?


Öncelikle iş güvenliği kültürünün bir süreç olduğu ve bir sihirbazın değneğinden "abra kadabra" diyerek bir anda en üst seviyede ortaya çıkmayacağı bilinmelidir.

(Bu konu işin içindeki iş güvenliği profesyonelleri tarafından bilinsede iş veren tarafından hep böyle olması beklenmektedir.)


İş güvenliği kültürünün oluşum evresinde;


1- Yönetimin Destek ve Kararlılığı ;


İşletme üst yönetiminin iş güvenliğine uygun standart iş yapan bir üretim istemesi ilk esastır, üst yönetim bunu yüksek bir kararlılık ile istemelidir, gerekli insan - zaman ve maddi olanağı sağlayacak olan üst yönetimdir.


2- Politika ve Ana Prensipler ;


Mutlaka bir iş güvenliği politikası oluşturulmalıdır, bu politika şirketin stratejik hedefleri ile örtüşmelidir.


3- Organizasyon ve Sorumluluklar ;


İş güvenliğinde görev alacak personelleri ve bu personellerin görevlerini belirten yazılı üst yönetim onaylı bir organizasyon şeması olmalıdır.


4- Genel Prensipler ve Temel Kurallar


İş güvenliği mevzuatları doğrultusunda şirket stratejileri ile örtüşen prosedürler oluşturulmalıdır. Yıllık yasal gereklilerin kontrolünün sağlanabileceği iş planlarının çıkartılması şirketin yasal mevzuatlara uyumunun sağlanması belirlenen prosedürlerin saha içerisnde uygulanmasının takibi -izlenmesi ve ölçülmesinin sağlanması gerçekleştirilmelidir.


5- Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetimi ;


İşletme içerisindeki tüm faaliyetlerin gözden geçirildiği ilgili bölüm sorumlularının yer aldığı bir ekip ile risk analizlerinin yapılması esastır.


6- Planlama ve Uygulama ;


Yapılan denetim ve yasal uygunluklardan gelen uygunsuzluklar için aksiyonların tanımlanması ve aksiyonların ilgili sorumlular tarafından termin tarihleri içerisinde kapatılması, kapatılmayan aksiyonlar için gerekli bilgilendirme maillerinin vb. iletişim sisemlerinin kullanılarak aksiyonların hep canlı kalmasının sağlanması gerekmektedir.


7- İzleme, Kayıt, Performans Değerlendirme ;


Şirket stratejisine uygun iş güvenliği için hedeflerin (KPI) belirlenmesi bu hedeflerin aylık vb. zaman aralıklarında üst yönetimce değerlendirilmesi ve aksiyonların alınması gerekmektedir.


8- Denetim, Üst Yönetimin Gözden Geçirmesi ve Yeni Hedeflerin Belirlenmesi ;


Üst yönetimin belirli zaman aralıklarında tüm faaliyetleri değerlendirmesi gerekirse bunun için iç dneetimleri talep etmesi ve sistemi bir üst seviyeye çıkarmak için dış destek ile işletmenin dış denetimlere tabi tutulmasını sağlaması gerekmektedir.


Bu adımlar dahada detaylandırılabilir verilen detay üst yönetim katkısı ile işlenecek bir basamak olacaktır.

***Yapılan her iyileştirmenin mutlaka çalışana doğru bir şekilde aktarılması gerekmektedir.

Çalışanlar, sahada yapılan bir iş güvenliği tedbirinin çalışanaın sağlığını korumayı -

iş kazasına ve meslek hastalıklarından korunmasını sağlamak için yapıldığını iyice anlamalıdır.

En küçük iyileştirmeler personellerin gözlerinin içine bakılarak aktarılmalıdır ve uygulamalı gösterilmelidir. (Eğitimlerde göz teması ve uygulamaların önemini hatırlayınız)


İş güvenliği kültürü bir süreç ve bunu en iyi şekilde yönetebilenler için olumlu geri dönüşleri alacağı bir yolculuktur, iş güvenliğinin her kişinin sadece işyerinde değil normal yaşantısındada bu kültüre alışanlar için iyi sonuçlar verdiği aşikardır.

151 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page